Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas

Gāzes ugunsdzēsības sistēma

SIA „Sprinkler Service” ir oficiālais Tyco Building Services Products pārstāvis Latvijāgāzes ugunsdzēšanas sistēmu projektēšanas un uzstādīšanas jomā izmantojot NOVAC 1230 ugunsdzēšanas sastāvu, kas ir “tīra gāze”, neatstāj ietekmi uz globālo siltumnīcas efektu un atbilst sekojošajām prasībām:

 • Ļoti efektīva lokalizējot ugunsgrēku;
 • Ērta ekspluatācijā;
 • Aizņem minimālu vietu aizsargājamā objektā;
 • Drošs dārgām iekārtām (aprīkojumam);
 • Nekaitē dzīviem organismiem;
 • Neiedarbojas uz apkārtējo vidi;
 • Nav ozona noārdošā slāņa efekts;
 • Atmosfērā uzturās ne vairāk par 5 dienām


  Mūsu realizētie projekti :

 • A/S „Latvenergo” administratīvajā ēkā
 • Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejs
 • A/S "Latvijas Gāze", Rīgas iecirknis
 • Mākslas muzejs "Rīgas Birža"
 • Valsts Ieņēmumu Dienests administratīvajā ēkā
 • Rīgas radio un televīzijas tornis

Automātikas vadības skapji un vizualizācija

 • Ugunsdzēsības sistēmu vadības skapji ir paredzēti kompleksai tehnoloģijas sistēmas vadībai (sūkņiem un vārstiem) pēc uzdotajiem un uzprogrammētajiem algoritmiem. Ugunsdzēsības sistēmu vadības skapji tiek montēti un programmēti saskaņā ar izstrādāto tehniskā projekta dokumentāciju.

Ūdens un putu ugunsdzēsības sistēmas

 • Ūdens ugunsdzēšanas sistēmas tiek uzstādītas dažādos objektos, tajā skaitā objektos ar lielām platībām, tā kā ūdens vai tā maisījumi ar savām unikālajām īpašībām ātri un efektīvi spēj apturēt aizdegšanos.
 • Putu ugunsdzēšanas sistēma ir paredzēta, lai aizsargātu telpas vai objektus, kuros dzēšana ar ūdeni nav efektīva (naftas produktu pārstrāde un glabāšana, ķīmiskas vielas u.c.)