Ugunsdzēsības inventāra nodaļa
viktorija@sprinkler.lv

Ugunsdrošība

Ugunsdzēsības aparāti

Saskaņā ar LR Ministru Kabineta ugunsdrošības noteikumiem Nr.238 un LVS 332 «Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī» visiem uzņēmumiem, sabiedriskām ēkām, ka arī būvniecības objektiem un transportlīdzekļiem jābūt nokomplektētiem ar ugunsdzēsības inventāru, t.sk. ugunsdzēsības aparātiem. Ugunsdzēsības aparātu daudzums un veids tiek aprēķināts, no objekta platības un ugunsbīstamības. Tiem jābūt izvietotiem redzamās un viegli pieejamās vietās. Mūsu sertificētie speciālisti palīdzēs Jums veikt aprēķinus, noteikt ugunsdzēsības aparātu izvietošanas vietas.

  • Veicam dažādu veidu ugunsdzēsības aparātu (pulvera, ogļskābas gāzes un ūdens-putu) tehnisko apkopi, uzpildi, krāsošanu un rezerves daļas nomaiņu. ari iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu, ugunsdzēsības sūkņu staciju, hidrantu pārbaudi un apkopi.

     
    Pievērsiet uzmanību, Jūsu ugunsdzēsības aparāta garantijas uzlīmei un ievērojiet ikgadējo pārbaudes termiņu. Visu tipu ugunsdzēsības aparātiem jāveic ikgadējā tehniskā pārbaude tikai sertificēta servisā, kas atbilst EN LVS 402 prasībām.

Ugunsdzēsības inventārs

Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu novieto īpašā skapī vai nišā, krānam pievieno šļūteni un stobru. Uz skapja durvīm norāda krāna kārtas numuru, ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas tālruņa numuru, kā arī izvieto norādījuma zīmes atbilstoši standarta LVS 446 prasībām (LR MK Noteikumi Nr. 82).