PASŪTĪJUMI
info@sprinkler.lv

Darba un ugunsdrošības zīmes

Pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem: LVS 466:2003 „Ugunsdrošībai un civilai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” un MK LR noteikumiem Nr.400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā” drošības zīmes tiek uzstādītas iestādēs, būvlaukumos, uzņēmuma teritorijā, ražošanas telpās, darba vietās.


dwa-d-znaki.ru

Piedāvājam:

  • Pašlīmējošas zīmes
  • Plastikāta norādes
  • Metāla plāksnes "Ūdens ņemšanas vieta"
  • Metāla plāksnes "Ugunsdzēsības hidrants"

Ugunsdzēsības hidrants


Ūdens ņemšanas vieta


Ugunsdrošības zīmes

 

Aizlieguma zīmes

 

Rīkojuma zīmes

 

Brīdinājuma zīmes


Evakuācijas zīmes

 

Evakuācijas lukturi