Drošības sistēmas un vāistrāvas tīkli


Avārijas brīdināšanas nolūkiem paredzētās skaņas sistēma (Apziņošanas sistēma)

  • Sistēma ir paredzēta ekstremālu trauksmes paziņojumu pārraidei ar balsi, ja objektā rodas trauksmes situācija.

Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas

  • Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas ir paredzētas ugunsgrēka atklāšanai, informēšanai par ugunsgrēka rašanos.

Videonovērošanas sistēma


Apsasdzes signalizācijas sistēma


Sakaru, datoru un TV tīkli