Garantija attiecas uz visām sistēmām un
iekārtām, kas uzstāda mūsu kompānijā.

Serviss

Tehniskā apkalpošana

Ja Pasūtītājam nav pretenziju, pieņemot izpildītos projektu-montāžas un regulēšanas darbus, kompānija SIA „Sprinkler Service” noslēdz papildus līgumu uzstādītās drošības sistēmas tālākajai pavadībai. Tehniskās apkalpošanas izpratnē ietilpst uzstādītās iekārtas reglamenta darbi, jebkurā lau bojajuma vai trūkuma novēršana u t.t. Mūsu speciālisti atjauno sabojātās sistēmas darbību visīsākajos termiņos.

Iekārtu garantijas remonts

Garantijatās ir, kad ekspluatācijas procesāGarantijas perioda” laikā (2 gadi) sistēmas mezglos tiek konstatēts rūpnīcas brāķis un izstrādājums tiks remontēts vai mainīts uz ražotāja rēķinā . Garantija attiecas uz visām iekārtām, kas uzstāda mūsu kompānijā.

 • Automātiskās ūdensputu ugunsdzēsības sistēmas;
 • Gāzes ugunsdzēšanas sistēma;
 • Ugunsdzēsības ūdensvads (ārējas un iekšējas hidrantu sistēmas);
 • Stacionārās dūmu un karstuma kontroles sistēmas;
 • Automātikas vadības skapji;
 • Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas;
 • Ugunsgrēka izziņošanas un evakuācijas vadības sistēmas;
 • Siltumapgādes un ventilācijas sistēmas;
 • Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas;
 • Apsardzes sistēma;
 • Videonovērošanas sistēma;
 • Preču aizsardzības sistēma;
 • Piekļūšanas kontroles un citas drošību sistēmas;
 • Iekšējie sakaru un TV tīkli;
 • Pneimatiskais pasts ( gaisa pasts);
 • Gaisa kondicionētāji, attīrītāji, sausinātāji;
 • Gaisa aizkari;
 • Ugunsdzēsības aparāti

Saskaņa ar LVS Nr. 332 no 2003.gada 23.jūnija veicam dažādu veidu ugunsdzēsības aparātu (pulvera, ogļskābas gāzes un ūdens-putu) tehnisko apkopi, uzpildīšanu, krāsošanu un rezerves daļas nomaiņu. ari iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu un ugunsdzēsības sūkņu staciju apkopi un pārbaudi.

Atkarībā no daudzuma piedāvājam individuālo atlaižu sistēmu

Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāti (OA)

cenas ir iekļauts PVN.

Nosaukums Ikgadējā pārbaude Divgadīgā pārbaude Pildīšana Hidrauliskā pārbaude
OA-2kg 4,31 € - 6,40 € 3,27 €
OA-3kg 4,31 € - 7,83 € 3,27 €
OA-5 4,31 € - 11,24 € 4,84 €
OA-8 5,46 € - 14,23 € 6,55 €
OA-10 5,83 € - 15,65 € 7,97 €
OA-25 9,20 € - 30,51 € 14,51 €
OA-40 13,43 € - 34,77 € 24,76 €
OA-50 14,94 € - 49,80 € 24,76 €

Pulvera ugunsdzēsības aparāti (PA)

cenas ir iekļauts PVN.

Nosaukums Ikgadējā pārbaude Divgadīgā pārbaude Pildīšana Hidrauliskā pārbaude
PA-1 2,56 € 3,56 € 4,13 € 3,27 €
PA-2 4,31 € 5,98 € 6,97 € 3,27 €
PA-3 4,70 € 7,26 € 8,32 € 4,70 €
PA-4 5,98 € 7,83 € 9,04 € 4,70 €
PA-6 7,11 € 11,45 € 13,90 € 4,70 €
PA-9 8,54 € 12,88 € 16,65 € 6,55 €
PA-12 9,39 € 17,07 € 21,41 € 6,55 €
PA-25 12,81 € 16,18 € 35,99 € 21,34 €
PA-45 23,76 € 35,99 € 60,19 € 28,74 €
PA-50 23,76 € 35,99 € 64,03 € 29,17 €

Ūdensputu ugunsdzēsības aparāti (UPA)

cenas ir iekļauts PVN.

Nosaukums Ikgadējā pārbaude Divgadīgā pārbaude Pildīšana Hidrauliskā pārbaude
UPA-6 6,55 € 8,82 € 8,82 € 4,84 €
UPA-9 8,39 € 11,67 € 11,67 € 6,55 €