biežāk uzdotie jautājumi BUJ

Civilās aizsardzības plāns nepieciešams komersanta objektos un iestādēs, ja iestāde ir paaugstinātas bīstamības objekts vai tajā var atrasties vairāk nekā 50 cilvēku. Ja vairākas iestādes atrodas vienā ēkā, civilās aizsardzības plānu izstrādā katra iestāde, kura atbilst minētajiem nosacījumiem. Civilās aizsardzības plānu saskaņo ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālo struktūrvienību (LR MK noteikumi Nr.423).

Prasmīgi sastādīts projekts - ir stiprs fundaments, inženierkomunikācijas un drošības sistēmas turpmākajam darbam. SIA „Sprinkler Service ” augsti kvalificēti speciālisti palīdzēs Jums sastādīt vairāk atbilstošu Jūsu prasībām un ugunsdrošības normu prasībām, projektu dokumentāciju, īsākos termiņos.

Mūsu firma nav iekārtu ražotājs, mēs neesam piesaistīti kādām noteiktām iekārtu markām, tāpēc piedāvāsim Jums elastīgāku un drošāku drošības sistēmu dažādu ražotāju modeļu bāzē. Šajā gadījumā visas sistēmas maksa, kopumā, var būt nozīmīgi mazāk, nekā iekārtu maksa vienas markas bāzē.

Mūsu kompānijas speciālisti izstrādās drošības nodrošinājuma koncepciju un palīdzēs atrast „zelta vidus ceļu” cena-kvalitāte savstarpējā attiecībā jau objekta apsekošanas stadijā, izstrādās un noformēs nepieciešamās saskaņošanas un apstiprinās projekta dokumentāciju, samontēs, pieslēgs un nodos jebkuras sarežģības līmeņa sistēmas , kas atbilstu mūsdienu prasībām.