Tas ir Svarīgi zināt

Projektēšana

Prasmīgi sastādīts projekts - ir stiprs fundaments, inženierkomunikācijas un drošības sistēmas turpmākajam darbam. SIA„Sprinkler Service ” augsti kvalificēti speciālisti palīdzēs Jums sastādīt vairāk atbilstošu Jūsu prasībām un ugunsdrošības normuprasībām, projektu dokumentāciju, īsākos termiņos.

Mūsu firma nav iekārtu ražotājs, mēs neesam piesaistīti kādām noteiktām iekārtu markām, tāpēc piedāvāsim Jums elastīgāku un drošāku drošības sistēmu dažādu ražotāju modeļu bāzē. Šajā gadījumā visas sistēmas maksa, kopumā, var būt nozīmīgi mazāk, nekā iekārtu maksa vienas markas bāzē.

Mūsu kompānijas speciālisti izstrādās drošības nodrošinājuma koncepciju un palīdzēs atrast „zelta vidus ceļu” cena-kvalitātesavstarpējā attiecībā jau objekta apsekošanas stadijā, izstrādās un noformēs nepieciešamās saskaņošanas un apstiprināsprojekta dokumentāciju, samontēs, pieslēgs un nodos jebkuras sarežģības līmeņa sistēmas , kas atbilstu mūsdienu prasībām.