SIA SPRINKLER SERVICE Par mums

SIA SPRINKLER SERVICE ir uzņēmums, kas veic inženierkomunikāciju projektēšanu, tāmju dokumentāciju sastādīšanu, izbūvi, izbūves materiālu un aprīkojuma komplektāciju un piegādi, tehnisko uzraudzību, sistēmu nodošanu ekspluatācijā, projektu vadību, kā arī pēcnodošanas apkalpošanu. SIA SPRINKLER SERVICE sastāda nopietnu projektēšanas un izbūves spēku un var nodrošināt pasaules augstākajiem standartiem atbilstošu kvalitāti un drošību visās savās darbības jomās.

Izvēloties SIA SPRINKLER SERVICE, pasūtītājs iegūst uzticamu un drošu partneri savu projektu realizācijā!

Politika

SIA SPRINKLER SERVICE uzņēmuma un tā darbinieku politika ir sniegt saviem klientiem kvalitatīvus un standartiem atbilstošus pakalpojumus. Mēs lepojamies ar saviem augstas klases speciālistiem gan projektēšanā, gan inženiersistēmu izbūvē un to pēcnodošanas apkopē. Šo principu īstenošanai uzņēmuma kvalitātes politika balstīta uz šādiem principiem:

  • Klientu vēlmju apzināšanu un mūsu pakalpojumu sniegšanas līmeņa paaugstināšanu.
  • Klientam labvēlīgas cenu politikas veidošanu.
  • Visu LR normatīvos aktos, tai skaitā vides likumdošanā un normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi, iespējamo risku identificēšanu un samazināšanu.
  • Personāla profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu un personāla vides apziņas veidošanu visos līmeņos katrā darba vietā.
  • Ciešu un savstarpēji izdevīgu partnerattiecību veidošanu ar piegādātājiem un apakšuzņēmējiem.

Priekšrocības, strādājot ar mums

  • Katram klientam individuāla pieeja un liela darba pieredze.
  • Mūsdienu un augsti kvalitatīvo iekārtu un materiālu izmantošana nodrošina, drošības sistēmas drošu darbu un nozīmīgi vienkāršo tālāko apkalpošanas procesu.


SIA "SPRINKLER SERVICE" kvalitātes vadības sistēma ir serfiticēta atbilstoši ISO 9001:2015.