Aspirācijas sistēmas – ierīču veidi, ietaišu izvēles kritēriji

Ražošanas darbi bieži vien notiek ar putekļu veida komponentu vai gāzu izstrādi, kas piesārņo gaisu telpā. Problēmu novērš aspirācijas sistēmas, izstrādātās un uzstādītās atbilstoši pastāvošajām prasībām.

Aspirācija ir iesūkšana, kura tiek īstenota ar zema spiediena zonas izveides starpniecību piesārņojuma avota tiešajā tuvumā.

Turpmāk aprunāsimies par to, kā funkcionē un kur tiek pielietotas šādas ierīces, kādas mēdz būt gaisa attīrīšanas sistēmas un kādu modeli būtu jāizvēlas.

Aspirācijas ietaišu tipi

  • Monobloka aspirācijas sistēma. Pārvietojamie agregāti, uzstādāmie bez gaisa vada, tiek ražoti sērijās. Tie tiek montēti tieši pie piesārņojuma avota; tiem ir vienkārša uzbūve, kas sastāv ventilatora, filtra un konteinera, kurā tiek uzkrāti atkritumi. Agregāti tiek piemēroti ekspluatācijai ražotnēs ar salīdzinoši kvalitatīvu ekoloģisko vidi.
  • Moduļu agregāti. Tie tiek ražoti individuāli katram uzdevumam atbilstoši klienta preferencēm un izpildāmo tehnoloģisko pasākumu specifikai. Ierīces savā būtībā ir sarežģītas sistēmas – ventilatori – “cikloni” tiek aprīkoti ar starpseparatoriem dažādas masas un blīvuma atkritumu izvadīšanai. Tiek uzstādīti kā atsevišķos cehos, tā arī lielajās ražotnēs.

Kur tiek izmantotas ugunsdzēsības sistēmas

Aspirācijas sistēmas tiek uzstādītas tur, kur notiek gaisu piesārņojošo putekļu, gāzu, kā arī pārmērīga siltuma un mitruma iekļūšana tajā, kā arī tur, kur ir nepieciešama ugunsdrošība. Jo stingrākas kļūst prasības darba vietu sanitāri higiēniskajām normām, apkārtējās vides aizsardzībai un enerģētisko resursu taupībai, jo lielāks ugunsdzēsības sistēmu tiek uzstādīts.

Projektējot un montējot ugunsdzēsības sistēmas uzņēmumos un iestādēs, tiek ievēroti tādi parametri, kā cilvēku klātbūtne telpās, objektā esošo preču, materiālo vērtību raksturs, ēkas konstruktīvas īpatnības, klimata apstākļi u.c. Ievērojot minētos faktorus, tiek nodrošināta augsta objekta ugunsdrošības pakāpe ar profesionāli piemeklētās ugunsdzēsības sistēmas palīdzību.

Uzzināt detalizētāku informāciju par aspirācijas sistēmām ir iespējams šeit.