Evakuācijas plānu izstrāde

Evakuācijas plāns ir obligātais dokuments ēkās un citos objektos ar cilvēku masveida atrašanos vai apmeklēšanu. Ārkārtas situāciju rašanās laikā tas palīdz cilvēkiem noorientēties un reglamentē rīcības kārtību. Pasūtīt evakuācijas plānu būtu lietderīgi pieredzējušajā organizācijā ar labu reputāciju attiecīgajā jomā. Drošība un atbildība klientu priekšā ir ar ilggadējo pieredzi bagātās kompānijas Sprinkler Service prioritātes.

Prasības evakuācijas plāniem un to uzdevumi

Evakuācijas plāns ietver šādas sastāvdaļas un informāciju:

  • titullapa, norādot organizācijas rekvizītus;
  • objekta ēkas adrese un stāvs;
  • pati evakuācijas shēma (grafiskā daļa);
  • teksta sadaļa;
  • speciālo simbolu atšifrējums, evakuācijas zīmes.

Ugunsdrošība ir kontrolējošo institūcijas padziļinātās uzmanības objekts. Padarīt savas mājas un uzņēmējdarbības drošību lielāku var, savlaicīgi vēršoties pie Sprinkler Service kvalificētajiem speciālistiem.

Evakuācijas plāns palīdzēs:

  • ievērot ugunsgrēka profilakses un ugunsdrošības noteikumus;
  • organizēt kompānijas darbiniekiem instruktāžas drošības tehnikā, rodoties aizdegšanai un veidojoties ārkārtas situācijai;
  • ātri evakuēt cilvēkus no aizdegšanās zonām un ĀS pa drošo maršrutu;
  • bez grūtībām piemeklēt signalizācijas, ugunsdzēsības sistēmu un primāro ugunsgrēku dzesēšanas līdzekļu atrašanās vietas;
  • palīdzēt ugunsdzēsības komandas locekļiem atrast aizdegšanās avotu un lokalizēt to.

Evakuācijas plāna sagatavošana

Mēs sagatavojam dažādas sarežģītības pakāpes evakuācijas plānus. To skaits ir atkarīgs no ēkas (objekta) platības un izeju skaita. Pamatnes drukas kvalitāte, materiāls un rāmja izgatavošana tiek atrunāta individuāli . Pasūtījuma izpildei mums būs nepieciešama telpu shēma. Shēmas informācijā ar atzīmēm norādiet aptieciņas un ugunsdzēsības hidranta, tālruņu, ugunsdzēšamo aparātu un elektrosadales paneļa atrašanās vietas. Tāpat būs nepieciešama kompakta informācija par objektu un uzņēmuma rekvizīti. Mūsu darbinieki piemeklēs tieši jums optimālāku variantu.

Mēs norādīsim ugunsdrošības zīmes un simbolus, izgatavosim skaidrojošos uzrakstus evakuācijas zīmēm. Darbā ar plāna grafisko daļu tiek izmantotas galvenokārt melna un zaļa krāsa. Ar melno krāsu tiek veikti uzraksti un attēli, ar zaļo – evakuācijas līnijas.

Evakuācijas plāni (grafiskās shēmas) tiek izvietoti visos stāvos un evakuācijas ceļos saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Neaizmirstiet par evakuācijas apgaismojumu.

Sīkāk par pakalpojuma sniegšanu var uzzināt šeit.