Kur pasūtīt ugunsdzēšamo aparātu uzpildi

Ugunsdzēšamie aparāti ir ierīces, kurās zem spiediena atrodas ugunsdzēsības līdzekļi vai gāzes. Visi ugunsdzēšamie aparāti tiek ekspluatēti saskaņā ar izstrādājuma pasē norādītajām prasībām. Ik ceturksni tos ir nepieciešams pārbaudīt, veicot attiecīgu ierakstu uzskaites žurnālā. Reizi 12 mēnešos ir nepieciešama pārbaude nostrādāšanas ceļā, kuras ietvaros parasti tiek novērtēti 1-2 ugunsdzēšamie aparāti no visa to daudzuma objektā. Tukšu ierīci nosūta uz uzpildes punktu. Ogļskābes ugunsdzēšamajiem aparātiem ir nepieciešama pārbaude uz svariem reizi 12 mēnešos.

Ugunsdzēšamo aparātu uzpilde ir viens no mūsu kompānijas vispieprasītākajiem pakalpojumiem. Mēs nodarbojamies ar jebkura tipa ugunsdzēšamo ierīču apkopi. Mūsu speciālisti apkalpo pulvera (PA), gaisa un putu, putu un ūdens (UPA) un citu tipu ierīces. Mēs veicam hidraulisko testēšanu un citus darbus, paredzētos Latvijas Republikas normatīvajos aktos. Pie mums strādā ugunsdrošības speciālisti ar lielo darba stāžu, kuri ātri izpilda noteiktos uzdevumus, sniedz garantiju.

Ko mēs piedāvājam

Ugunsdzēšamo aparātu saturs ir ražojams saskaņā ar 2018. gada aktuālajām prasībām. Tās nosaka TA termiņi un periodiskumu, marķējumu, kā arī prasības ierīču tehniskās apkalpošanas vietām.

Saskaņā ar aktuālajām prasībām ir izpildāmi šādi darbi:

  • ikgadēja profilaktiska apkope. Iekārtas tiek novērtētas atbilstoši ražotāja izsniegtajai tehniskajai pasei. Meistars veic korpusa vizuālo izpēti, novērtē krāsojuma, manometru, elastīgo šļūteņu stāvokli. Ja agregāts nav ticis bojāts, pirmā apkope ir izpildāma pēc garantijas perioda beigām;
  • uzpildes periodiskumu nosaka atkarībā no aparāta veida;
  • hidraulikas testi. Tiek organizēti izmēģinājumu stacijā, to ietvaros tiek pārbaudīts korpusa izturīgums, šļūteņu un citu komponentu hermētiskums.

Testēšana, tehniskā apkope un ugunsdzēšamo aparātu uzpilde ir svarīga ugunsdrošības pasākumu sastāvdaļa. Ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības, šādu ierīču apkalpošanu būtu prātīgāk uzticēt profesionāļiem. Izmantojot Sprinkler Service pakalpojumus, jūs nodrošināsiet sava mājokļa, ceha, transportlīdzekļa drošību un ietaupīsiet līdzekļus uz jauno ugunsdzēšamo aparātu iegādes. Mūsu pakalpojumu cenas ir pieejamas, savukārt pastāvīgajiem klientiem tiek piešķirtas atlaides.

Ja jums interesē profesionālā ugunsdzēšamo aparātu uzpilde, aizejiet pēc atsauces ŠEIT.