Noderīga informācija par stacionārajām ugunsdzēsības šļūteņu sistēmām. No tiesību normām līdz praktiskiem risinājumiem

Ugunsdzēsības šļūtenes ir ārkārtīgi svarīgas ugunsdrošības nodrošināšanai telpās.

Salīdzinot ar mobilo ugunsdzēšamo aparātu, tad ar pēdējo jaudu pietiks līdz 20 sekunžu ilgai dzēšanai. Vienlaikus ugunsdrošības sistēmas nodrošina ilgstošu ūdens piegādi šļūtenēm ugunsgrēka gadījumā. Neskatoties uz to, ka valstīs ir atšķirīgas likumos noteiktās prasības, Eiropā šļūteņu sistēma tiek uzskatīta par efektīvu un neaizstājamu iedzīvotāju un telpu ugunsdrošības nodrošināšanai. Ugunsgrēka gadījumā ugunsdzēsējiem uz vietas var rasties problēmas ar ārējo ūdensapgādi, tāpēc vispiemērotākais risinājums būtu iekšējā ugunsdzēsības ūdens padeve.

Saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām ugunsdzēsības šļūtenēm un hidrantiem jābūt katrā lielā sabiedriskā vai rūpnieciskā objektā. LBN 201-15 strikti nosaka, kuras ēkas jāaprīko ar ugunsdzēsības ūdensvadu. Brīvajam spiedienam hidranta priekšā vajadzētu radīt spēcīgu ūdens strūklu, lai varētu ātri nodzēst ugunsgrēku ēkas vistālākajā vietā. Tās darbības diapazonam jābūt no 6 metriem. Ugunsdrošības aprīkojumam jābūt brīvi pieejamam un viegli lietojamam.

Ūdensvadam jāatrodas īpašā skapī, kuram ir jāpievieno šļūteni un mucu. Šļūtenes garumam jābūt sākot no 20 metriem. Mucai, kas ir savienota ar šļūteni, jāveido kompaktu strūklu un jābūt nosegtai.

Ēku īpašniekiem un pārvaldītājiem, kuru pārvaldībā atrodas līdz 2016. gada septembrim ekspluatācijā nodotās ēkas, būtu jāpārbauda, ​​vai skapjos esošās ugunsdzēsības iekārtas ir ne tikai labā stāvoklī, bet arī atbilst likuma prasībām.

Ja Jums ir ugunsdzēsības ūdensvada dokumenti, tad tur ir jābūt atspoguļotam tam, vai ugunsdzēsības šļūtene ir regulējama vai neregulēta. Ja Jums nav šādu dokumentu, tad ir jāapskata ūdensvada sistēmu. Nepakļāvīgs ugunsdzēsības stobrs - viengabala tērauda lējuma neregulējams stobrs. Latvijas tirgū pieejamas dažādas ierīces, kas paredzētas regulējamiem ugunsdzēšamajiem aparātiem. Tās parasti tiek izgatavotas no plastmasas vai alumīnija. Plašāku informāciju par ugunsdzēšamajiem aparātiem var atrast Sprinkler Service mājas lapā. Ugunsdrošības speciālists palīdzēs izvēlēties nepieciešamo aprīkojumu, kā arī iepazīstinās ar uzstādīšanas un izvietošanas nosacījumiem.

ugunsdzēsības krānu kastes

Ugunsdzēsības hidrantu kastes

Ugunsdzēsības hidrantam jābūt viegli pieejamam. To izvietošanai tiek izmantotas īpašas ugunsdzēsības krānu kastes, kas aprīkotas ar slēdzamām durvīm. Ugunsdzēsības hidrantiem un to ierīcēm jābūt atspoguļotām evakuācijas plānā. Kastēm jābūt marķētām ar īpašu zīmi; atverot durvis, jābūt redzamā vietā novietotai ekspluatācijas instrukcijai. Dažos gadījumos kopā ar ugunsdzēsības krānu atsevišķā nodalījumā, bet tajā pašā skapja korpusā, atrodas ugunsdzēšamais aparāts.

Ugunsdzēsības hidrants tiek izgatavots no alumīnija vai bronzas un tiek papildināts ar savienotājgalviņu. Saskaņā ar spēkā esošajiem Eiropas normatīvajiem aktiem, ugunsdzēsības šļūtenes mēdz būt puscietas vai plakanas. Neskatoties uz to, ka puscieto šļūteņu uzstādīšana ir dārgāka, taču funkcionalitātes ziņā tās ir ērtāk lietojamas. Piemēram, puscieto ierīču sistēma ļauj sākt dzēšanu neatkarīgi no tā, cik tālu šļūtene ir atritināta. Tas ietaupa laiku un ļauj vienam lietotājam veikt noņemšanas darbus. Lai sāktu dzēšanu ar plakano šļūteni, tā vispirms ir jāatritina.

Skapim jābūt atbilstoši marķētam - zīmei "Iekšējais ugunsdzēsības ūdensvada krāns". Ja skapī atrodas ugunsdzēšamais aparāts, tad nepieciešama zīme "Ugunsdzēšamais aparāts". Pārliecinieties, vai hidranta skapī atrodas ražotāja izsniegtā lietošanas instrukcija un jaudas deklarācija. Ārkārtas situācijā, piemēram, ugunsgrēka laikā, katrai sekundei ir ļoti liela nozīme, tāpēc darbiniekiem ir jābūt apmācītiem pareizi un efektīvi rīkoties.

Ražotājs konsultē, kā arī sniedz ieteikumus arhitektiem un dizaineriem ne tikai objektu projektēšanas procesā, bet arī to būvniecības laikā. Uzņēmumi, kuri uzstāda iekšējos ugunsdzēsības ūdensvadus, var iziet apmācības pie ražotāja pilnvarotā pārstāvja Latvijā, kā arī saņemt noderīgus ieteikumus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu.