Ugunsdrošības noteikumi birojā

Pastāv ražotnes, kur aizdegšanās varbūtība ir sevišķi augsta. Uz pirmo acu skatienu biroji nepieder pie šādu objektu kategorijas. Taču birojos ir daudz elektroierīces, orgtehnikas, smēķējošu darbinieku – attiecīgi ugunsgrēka varbūtība nav izslēgta.

Paziņojums par ugunsgrēku

Apstiprinājies, ka par galvenajiem aizdegšanās iemesliem birojos kļūst sabojātā elektroinstalācija un apkures ierīces, kā arī personāla neuzmanīga smēķēšana.

Pastāv daudzveidīgi ugunsgrēka paziņošanas sistēmas biroju tipa iestādēs:

  • dūmu detektori identificē paaugstināto dūmu saturu gaisā. Tiem ir sarežģīta uzbūve. Lai novērstu maldu nostrādāšanās, dotās ierīces ir ieteicams regulāri tīrīt
  • siltuma detektori fiksē būtisku temperatūras palielināšanos
  • liesmas paziņotāji atzīmē raksturīgas uguns esamības pazīmes, bet, proti: paaugstinātā ultravioleta un infrasarkanā starojuma esamību.

pulvera ugunsdzēsības aparātsMūsdienīga ugunsdrošības signalizācija var ne tikai brīdināt par aizdegšanos, bet arī cīnīties ar to ar speciālo šķidrumu un maisījumu palīdzību. Svarīgs ir tas, ka ugunsdzēsības līdzekļi tiek padoti tiešā veidā uz liesmas cilmvietu.

Pilnveidotie ugunsdrošības signalizācijas modeļi izpilda vairākas funkcijas:

  • paziņo biroja personālam par ugunsgrēku ar skaņas un gaismas signālu palīdzību, norāda evakuācijas ceļus
  • automātiski iedarbina ugunsdzēsības un dūmu likvidēšanas procesu
  • iedarbina avārijas apgaismojumu.

Ugunsdrošības noteikumi paredz automātisko ugunsdrošības signalizācijas līdzekļu uzstādīšanu birojos obligātā kārtā, jo šādas ir valsts normatīvu prasības.

Ugunsdzēsība

Ugunsdrošības nodrošināšanas nolūkā telpām ir jābūt aprīkotām ar pulvera ugunsdzēsības aparātiem vai ogļskābās gāzes ugunsdzēšamajiem aparātiem. Uzstādīšanai birojā labāk izvēlēties ogļskābās gāzes ugunsdzēšamos aparātus.

Kad uguns tiek dzēsta ar ūdeni, pastāv liela varbūtība nodarīt kaitējumu dokumentācijai un sabojāt tehniku. Tādēļ būtu lietderīgāk izvēlēties pulvera ugunsdzēsības aparātus, kā arī dzēst ar pūtām un aerosoliem.

Likvidējot aizdegšanās nelielās telpās, būtu jāizmanto gāzes ugunsdzēsības aparātus. Bet to uzstādīšanā pastāv daži ierobežojumi.

Darbinieku evakuācija

Vienmēr ir nepieciešams ņemt vērā ēkas plānojumu, sagatavojot cilvēku evakuācijas shēmu ugunsgrēka gadījumā. Būtu jāņem vērā visas atiešanas detaļas, jāatzīmē rezerves un evakuācijas izejas, lai izvairītos no bīstamām sekām. Evakuācijas plānam ir jāiekļauj atzīmes par manuālo ugunsgrēka paziņotāju atrašanās vietām.

Ieteicams regulāri organizēt mācību iziešanu no telpām saskaņā ar uzstādītajām evakuācijas zīmēm, lai cilvēki ugunsgrēka gadījumā pārliecināti atrastu glābšanas ceļu, nevis haotiski panikā skrietu uz visām pusēm.

Ugunsdrošības uzraudzība

Pastāv noteiktie ugunsdrošības noteikumi organizācijās. Ugunsdrošības instruktāžas ir atzīmējamās speciālā žurnālā, kā arī jābūt izstrādātām instrukcijām par ugunsdrošības pasākumiem un cilvēku rīcību aizdegšanās gadījumā.

Visu prasību ievērošana nav formalitāte, runa ir par biroja darbinieku dzīvībām. Sevišķi jāpievērš uzmanību avāriju izeju pieejamībai un ugunsdzēsības līdzekļu ar iztecējušo derīguma termiņu savlaicīgai nomaiņai pret jaunajiem.