Ugunsdzēšamo aparātu veidi un to pielietojums

Ugunsdzēšamais aparāts ir vienkārša un efektīva ugunsdzēsības ierīce, kurā ātri novērš ugunsgrēku, izslēdzot arī tā izplatīšanos. Šīs ierīces pielietošana ļauj nepakļaut bīstamībai cilvēku dzīvību un veselību. Šeit būtu jāņem vērā ugunsdzēšamo aparātu klasifikācijas un pielietošanas nolūku.

Turklāt, ievērojot ugunsdrošības noteikumu prasības, katrā biroja telpā, transportlīdzeklī vai cehā noteikti ir jābūt ugunsdzēšamajam aparātam. Tāpat katrai telpai atkarībā no ugunsbīstamības līmeņa un platības ir jātiek aprīkotai ar noteikto šādu ierīču skaitu.

Ugunsdzēšamo aparātu tipi

  • Ūdens – satur konstrukcijā ūdens vai ūdens un pievienoto vielu sastāvu, kas paplašina pielietošanas jomu.
  • Gaisa un putu variants ir ugunsdzēšamais aparāts, kura izmantošanas gaitā veidojas putas. Modeļi ir piemēroti cieto vielu, viegli uzliesmojošo un degošo sastāvu dzēšanai. Ar tiem nedrīkst dzēst elektroierīces zem sprieguma, sārmu grupas metālus un savienojumus, kuri uztur uzliesmojumu arī bez gaisa piekļuves.
  • Pulvera ugunsdzēšamais aparāts atšķiras ar to, ka dzēšanai tiek izmantots pulveris. Pulvera ugunsdzēšamie aparāti nav piemēroti metālu dzēšanai, kuri deg bez skābekļa piekļuves. Lai izslēgtu kunkuļošanos, pulverim tiek pievienoti minerālie sāļi un speciālās vielas, kuras absorbē mitrumu.
  • Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāts ir uzlādējamais augstā spiediena variants, kurš konstrukcijā satur šķidru oglekļa dioksīdu, kurš veido piesātināto tvaiku spiedienu.
  • Freona ugunsdzēšamais aparāts – šeit dzēšanai tiek pielietoti halogenētie ogļūdeņraži.

Pēc iedarbināšanas veida izšķir manuālās un automātiskās ierīces. Pirmās nostrādā attiecīgo cilvēka darbību rezultātā. Otrā tipa konstrukcija ir aprīkota ar devēju, kas ir iestatīts uz noteiktās temperatūras uztveršanu. Pēc pieļaujamās robežas sasniegšanas automātika nostrādā patstāvīgi. Izvēloties piemērotāku ugunsdzēšamā aparāta tipu, lietderīgāk ir vērsties pie speciālistiem.

Kompānija SPRINKLER SERVICE projektē, montē un apkalpo ugunsdrošības sistēmas. Firma veic ugunsdzēšamo aparātu piegādi par pieejamām cenām. Pie mums ir pieejami nestandarta un individuālie risinājumi.

Detalizētāku informāciju dotajā tēmā jūs atradīsiet ŠEIT.