Veicam ugunsdrošības instruktāžu

Nodrošinām ugunsdrošību un palīdzam nodrošināt drošību objektā.

Cilvēkam, kurš sniedz ugunsdrošības instruktāžu, ir jābūt iepazīstinātam ar šo jomu reglamentējošiem tiesību aktiem un jāprot pasniegt to darbiniekiem. Vadītāja pienākums ir iepazīstināt darbiniekus ar šādu informāciju:

 • Visu objektā uzstādīto agregātu konstrukcija un darbības princips;
 • Ugunsdrošības noteikumi;
 • Kā ir jārīkojas, rodoties ugunsbīstamības situācijai vai tieši ugunsgrēkam;
 • Procesi, kas norisinās ražotnē, un to īpatnības;
 • Sākotnējās aizdegšanās novēršanas līdzekļu pielietošanas metodika.

Ar visas minētās informācijas pasniegšanu tiks galā apmācīts speciālists. Viņš izanalizēs situāciju ražotnē un pieejami paskaidros visus ugunsdrošības noteikumus.

Instruktāžu veidi un veikšanas periodiskums

Kopā likumdošanas aktos tiek izcelti 5 instruktāžu veidi. Turpmāk detalizētāk izskatīsim katra veida specifiku veikšanas periodiskumu.

 • Ievadinstruktāža tiek organizēta jauniem darbiniekiem, kuri ir tikko stājušies darbā. Tiek veikta vienu reizi, pieņemot darbinieku darbā;
 • Sākotnējā instruktāža tieši tāpat tiek organizēta jaunajam personālam, taču paredz to veikšanu tieši darbavietā;
 • Atkārtotā ugunsdrošības instruktāža ir periodiski organizējama visiem darbiniekiem katru pusgadu. Uzņēmumos, kur pastāv augsta sprādzienu vai aizdegšanās varbūtība – reizi 3 mēnešos;
 • Ārkārtas instruktāža tiek veikta zināšanu pārbaudei vai arī jauno ierīču parādīšanās gadījumā, ar kuru specifiku ir nepieciešams iepazīstināt darbiniekus. Tiek veikta pēc vadītāja iniciatīvas;
 • Mērķa ugunsdrošības instruktāža tiek organizēta gadījumā, ja objektā tiek veikti kādi neierastie ugunsbīstami darbi, piemēram, metināšana vai koka atkritumu dedzināšana. Tiek veikta pēc vadītāja iniciatīvas.

Mūsu priekšrocības

Kompānija SPRINKLER SERVICE ne pirmo gadu nodarbojas ar ugunsdrošības nodrošināšanu, tādēļ mēs palīdzēsim jums ar jebkuru instruktāžu novadīšanu. Tāpat mūs izdevīgi izceļ šādas priekšrocības:

 • Mūsdienīgas prakses un aprīkojuma izmantošana;
 • Profesionāli speciālisti, kuri labi pārzina tēmu;
 • Individuālā pieeja katram klientam;
 • Iespēja novadīt instruktāžu jebkurā jums ērtajā laikā.