Apkope icon

Apkope

Apkope

SIA SPRINKLER SERVICE veic visu veidu ugunsdrošības sistēmu apkopes darbus. Apkopes nodaļas vadība izstrādā visu objektā esošo sistēmu reglamentus, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju, ugunsdrošības sistēmu apkopes periodiskumu. Apkopes tehniķu komanda veicot ugunsdrošības sistēmu apkopi, darbus veic saskaņā ar izstrādātiem reglamentiem, LVS standartiem un ražotāju rekomendācijām. Apkopes laikā tiek pielietoti profesionāli, sertificēti instrumenti un mēriekārtas, apsekota sistēma un izvērtēti iekārtu bojājumu riski. Objektā esošo sistēmu tehniskais novērtējums tiek fiksēts apkopes laikā, iepriekš sagatavotā apkopes darba aktā, kurā pasūtītājs var iepazīties ar objektā un sistēmā esošajām ugunsdrošības nepilnībām. Uz šī akta pamata tiek sagatavots individuāls komercpiedāvājums un kopā ar defektācijas aktu tiek nosūtīts pasūtītājam, lai uzlabotu ugunsdrošību objektā. Ja, objektā sistēmas bojājums ir smags, apkopes tehniķu komanda meklē tūlītēju risinājumu, nekavējoties informējot par to pasūtītāju vai tā pārstāvi. Apkopes darbi tiek pabeigti ar abpusēji parakstītu apkopes aktu, kurā tiek norādīts sistēmas darba stāvoklis, paveiktais apkopes darba apjoms un sistēmas neatbilstības, ja tās tiek pamanītas apkopes laikā.

  • Sistēmas apkope un remonts.
  • Sistēmas sūkņu stacijas apkope un remonts.
  • Sistēmas audits, apsekošana, defektācija un konsultēšana.

 

Apkopes komanda

SIA SPRINKLER SERVICE apkopes nodaļu veido kvalificētu un sertificētu apkopes tehniķu komanda. SIA SPRINKLER SERVICE komandā ietilpst projektu vadītāji un inženieri. Ugunsdzēsības sistēmu tehnisko nodrošinājumu SIA SPRINKLER SERVICE sertificētie apkopes tehniķi veic 24 stundas diennaktī.


Ja vēlaties iegūt papildus informāciju par apkopi vai saņemt individuālu konsultāciju, vai piedāvājumu, SIA SPRINKLER SERVICE komanda ar prieku Jums palīdzēs. Lūdzu aizpildiet pieteikuma formu mūsu mājaslapā vai sazinieties ar mums caur e-pastu vai tālruni.