Ugunsdzēsības aparātu apkope

Kas ir ugunsdzēsības aparātu apkope un kāpēc to jāveic?

Saskaņā ar LR likumdošanu un ražotāja prasībām, ugunsdzēsības aparātiem jāveic regulāra tehniskā apkope un tā tiek veikta vairākos posmos. Ikgadējo apkopi, atbilstoši ražotāja prasībām, veic ik pēc 12 mēnešiem. Neatverot iekārtu, sertificēts tehniķis pārliecinās, vai ugunsdzēsības aparātā esošā viela ir atbilstošas konsistences, iekārtai nav ārēju bojājumu un citu neatbilstību. Savukārt, reizi piecos gados, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, ugunsdzēsības aparātam jāveic arī hidrauliskā-hermētiskuma (atvēršana-labošana) pārbaude. To veic, atverot ugunsdzēsības aparātu. Iekārtu pilnīgi iztukšo, veic ugunsdzēsības aparāta pārbaudi ar hidraulisko ierīci un ielādē jaunu ugunsdzēsīgo vielu.

Pēc apkopes veikšanas tehniķis sastāda aktu, kurā tiek norādīts, kāda skaita un klases ugunsdzēsības aparātiem ir veikta apkope un tieši kādas darbības. Ugunsdzēsības aparātu apkopes akts un sertificēta uzņēmuma uzlīme uz ugunsdzēsības aprātiem apliecina, ka ugunsdzēsības aparāti ir pārbaudīti (veikta ikgadējā tehniskā un vizuālā apskate), un tie atbilst LR normatīvo aktu, ražotāja prasībām un gatavi turpmākai ekspluatācijai. Jāvērš uzmanība, ja apkope savlaicīgi netiek veikta, pulverveida ugunsdzēsības viela aparātā nosēžas, sacietē, un iekārta vairs nespēj pilnvērtīgi pildīt dzēšanas funkciju. Obligātās ugunsdzēsības aparātu apkopes izmaksas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem – iekārtu atrašanās vietas, skaita, ražošanas gada u.t.t.

Ugunsdzēsības aparātu apkopes veikšana

SIA SPRINKLER SERVICE ir sertificēts uzņēmums, kas veic ugunsdzēsības aparātu apkopi un remontu jebkāda veida, klases, tilpuma un ražošanas gada ugunsdzēsības aparātiem. Klientu ērtībai SIA SPRINKLER SERVICE piedāvā dažādus risinājumus. Ugunsdzēsības aparātu apkope var tikt veikta SIA SPRINKLER SERVICE veikalā-noliktavā, tad klientam iekārtas jānogādā Rīgā, Brīvības ielā 200c (karte). Nepieciešamības gadījumā, sertificēts tehniķis var veikt ugunsdzēsības aparātu apkopi uz vietas objektā. Kvalificēta speciālista vizīti var pieteikt, aizpildot pieteikuma formu mūsu mājaslapā vai sazinieties ar mums caur Turn on Javascript! vai tālruni.

Veicot ugunsdzēsības aparātu apkopi objektā ar sertificētu mobilu apkopes punktu, pēc klienta pieprasījuma, tehniķis var piedāvāt papildus ugunsdrošības inventāru vai arī konsultāciju, kādas papildus darbības būtu jāveic, lai ievērotu ugunsdrošības noteikumus dotajā objektā - ugunsdrošības zīmju uzstādīšana, evakuācijas plānu izveidošana u.t.t.

Ugunsdzēsības aparātu apkopes neveikšana – kādas sekas?

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), veicot pārbaudi uzņēmumā un konstatējot nepilnības, pirmreizējā pārbaudē izsaka brīdinājumu un nosaka termiņu, kurā tās jānovērš. Ja, adresāts (objekta īpašnieks) nepiekrīt konstatētajiem VUGD amatpersonas pārkāpumiem adresātam (objekta īpašniekam) pārbaudes aktu ir tiesības apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Ja, adresāts (objekta īpašnieks) nenovērš labprātīgi VUGD amatpersonas konstatētos pārkāpumus norādītajā laika termiņā, VUGD var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā. Par pārbaudes akta piespiedu līdzekli tiek izvēlēta nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam (objekta īpašniekam). Ja arī pēc tam uzņēmums nepilda VUGD prasības, soda naudas piedziņai tiek piesaistīts tiesu izpildītājs.

SIA SPRINKLER SERVICE uzņēmumiem piedāvā noslēgt līgumu, par ugunsdrošības speciālista pakalpojumiem. SIA SPRINKLER SERVICE ugunsdrošības speciālists seko līdzi klienta objekta esošajam ugunsdrošības stāvoklim un informē klientu par nepieciešamajiem veicamajiem pasākumiem.

Statistika rāda, ka vairums uzņēmumu Latvijā seko līdzi ugunsdrošības prasībām un rūpējas, lai ne tikai dokumenti būtu sakārtoti, bet gan būtu aizsargāti strādājošie darbinieki un kompānijas īpašums. Ar lepnumu var atzīmēt, ka pateicoties SIA SPRINKLER SERVICE, Latvijas uzņēmumi ar katru gadu kļūst aizvien vairāk aizsargāti un pretuguns nodrošināti.

Lūdzu aizpildiet pieteikuma formu mūsu mājaslapā vai sazinieties ar mums caur e-pastu vai tālruni. Ar objektu sarakstu, kuru būvniecībā un projektēšanā ir piedalījies SIA SPRINKLER SERVICE, var iepazīties sadaļā Projekti.