Ugunsaizsardzības sistēmu apkope

SPRINKLER SERVICE speciālistiem ir vairāku gadu inženiertīklu un drošības sistēmu projektēšanas, montāžas un apkopes darbu pieredze visaugstākās sarežģības līmeņu objektos. Visas drošības un sakaru sistēmas tiek projektētas, montētas un apkalpotas ņemot vērā esošo normatīvo dokumentu un noteikumu prasības, ka arī ražotāju prasības.

Liela pieredze, kā arī SPRINKLER SERVICE tehniskais un kvalificēta personāla potenciāls ļauj izpildīt vissarežģītākos kompleksa darbus - kvalitatīvi un iekļaujoties termiņos!

Montāžas darbu kārtība:

  • Saskaņā ar projekta tāmi objektā tiek piegādātas drošības sistēmas iekārtas;
  • Montāžu veic augsti kvalificēto speciālistu brigāde, kas strādā ar Pasūtītāju, viņa saskaņotā laikā visas iekārtas uzstādīšanas periodā;
  • Noslēdzošā darbu etapā, kopā ar Pasūtītāju, tiek veikta uzstādītās drošības sistēmas darba pārbaude;
  • Mūsu speciālisti, ievadot sistēmu mēģinājuma ekspluatācijā, veic ekspluatācijas noteikumu apmācību personālam;
  • Parakstot Pieņemšanas-Nodošanas Aktu, tiek uzskatīts - sākts iekārtu garantijas termiņš.