Civilās aizsardzības plāns

SIA SPRINKLER SERVICE piedāvā izstrādāt Jūsu uzņēmumam Civilās aizsardzības plānu. Mūsu inženieris izbrauc uz Jūsu norādīto objektu, saskaņojot tikšanos un izrunājot nepieciešamās detaļas. Civilās aizsardzības plānu izstrādā pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 14. Panta, ceturtajā daļā noteikto un saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 7. novembra noteikumu Nr.658 "Noteikumi par Civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju” IV nodaļā norādītajām prasībām.

Civilās aizsardzības plāna pamatmērķis ir apzināt riskus un paredzēt civilās aizsardzības pasākumus, lai novērstu vai samazinātu pastāvošos draudus darbiniekiem un riska zonā esošajiem iedzīvotājiem, kā arī iespējamo kaitējumu īpašumam un videi.

Ja vēlaties iegūt papildus informāciju par Civilās aizsardzības plāna izstrādi vai saņemt individuālu konsultāciju, vai piedāvājumu, SIA SPRINKLER SERVICE komanda ar prieku Jums palīdzēs. Lūdzu aizpildiet pieteikuma formu mūsu mājaslapā vai sazinieties ar mums e-pastā vai caur tālruni (Kontakti).