Evakuācijas plāns

Kas ir evakuācijas plāns un kāpēc tas nepieciešams?

Evakuācijas plāns - vizuāli noformēti nepārprotami norādījumi, kā personai rīkoties ugunsgrēka vai bīstamas situācijas gadījumā un kā visātrāk nokļūt drošībā. Evakuācijas plāns ir nepieciešams, lai ārkārtas situācijā ikviens ēkā esošais cilvēks spētu ātri orientēties - uz kuru pusi jādodas, lai atrastu tuvāko evakuācijas izeju. Evakuācijas plānā ir atzīmēta vieta, lai cilvēkam būtu skaidrs, kur konkrētajā brīdī atrodas (ēkas adrese, stāvs), ar ugunsdrošībā lietojamiem apzīmējumiem ir norādītas inženiertehniskās sistēmas – ugunsdzēsības sistēmas, ugunsdzēsības aparāti, ugunsdzēsības trauksmes pogas, ugunsdzēsības ūdens krāni u.c.

Evakuācijas plānu pēc pasūtītāja vēlmes var papildināt angļu vai krievu valodā, to var izstrādāt ikvienā pasūtītājam nepieciešamajā valodā.

Kur veikt evakuācijas plāna izstrādi?

SIA SPRINKLER SERVICE evakuācijas plāna izstrādi veic sertificēti ugunsdrošības speciālisti. Par pamatu ņemot būves inventarizācijas lietu, evakuācijas plānu izstrādā DWG faila formātā. Evakuācijas plānā iekļauj pašu nepieciešamāko informāciju - evakuācijas izejas, ugunsdzēsības aparātus, ugunsdzēsības krānus un manuālās trauksmes iedarbināšanas ierīces. Tādejādi evakuācijas plāns ir ļoti pārskatāms un viegli uztverams.

Lai izstrādātu evakuācijas plānu, uzņēmumam ir jāiesniedz plāna izstrādātājiem būves inventarizācijas lieta, ugunsdzēsības trauksmes un atklāšanas projekts, ugunsdzēsības ūdens krānu projekts, dūmu novadīšanas sistēmas projekts. Vēlams, lai šie dokumenti būtu DWG formātā. Senāk būvētām ēkām inventarizācijas lieta parasti nav DWG faila formātā, un šādā situācijā SIA SPRINKLER SERVICE speciālisti var veikt papildus pakalpojumu - pārzīmēt inventarizācijas lietu un izstrādāt evakuācijas plānu DWG faila formātā. Izstrādātais evakuācijas plāns tiek sūtīts saskaņošanai ar pasūtītāju. Ēkas īpašniekiem vai to deleģētiem pārstāvjiem jāpārliecinās, vai plāns atbilst faktiskai ēkas izbūvei, un tas jāapstiprina. Nereti uzņēmumā nav darbinieka, kurš varētu veikt evakuācijas plāna saskaņošanu.

SIA SPRINKLER SERVICE piedāvā pakalpojumu - uz objektu dodas ugunsdrošības speciālists un veic evakuācijas plāna saskaņošanu. Ugunsdrošības speciālistam ir nepieciešamas piekļuves visām telpām ēkā, vēlams, lai apsekošanas gaitā klāt ir arī kāds no klienta pārstāvjiem. Ugunsdrošības speciālists pievērš uzmanību detaļām, kas ēkā neatbilst ugunsdrošības prasībām un nereti netiek pamanītas, piemēram, var gadīties, ka kāda evakuācijas izeja ir slēgta vai arī tās platums neatbilst normatīvo aktu prasībām. Pēc apsekošanas ugunsdrošības speciālists sastāda aktu, kurā norāda neatbilstības. Vienojoties ar SIA SPRINKLER SERVICE, uzņēmums var veikt nepieciešamos darbus, lai neatbilstības novērstu. Pēc apsekošanas objektā evakuācijas plāns tiek papildināts un atkārtoti sūtīts saskaņošanai ar pasūtītāju.

Jāuzsver, ka SIA SPRINKLER SERVICE, izstrādājot evakuācijas plānus, sniedz ieteikumus ugunsdrošības uzlabošanai ēkā. Savukārt par ugunsdrošību un ar to saistītajām inženiertehniskajām sistēmām atbildīgs ir ēkas īpašnieks.

SIA SPRINKLER SERVICE speciālistiem ir plaša pieredze evakuācijas plānu izstrādē, tādēļ to var veikt salīdzinoši īsā laikā – aptuveni piecu darba dienu laikā, ar saskaņošanu - apmēram divās nedēļās. Parasti pasūtītājiem tas ir svarīgi, jo par evakuācijas plāna izstrādi visbiežāk atceras īsi pirms ēkas nodošanas. Evakuācijas plāns tiek veidots likumdošanas prasībām atbilstošā izmērā - visbiežāk A3 formātā. Taču tas var tikt veidots arī A4, formātā. Atkarībā no klienta vēlmēm - evakuācijas plāns var tikt izdrukāts uz papīra lapas (krāsains), ielaminēts, tas var būt luminiscējošs vai drukāts uz organiskā stikla. Evakuācijas plānu var pieskaņot ēkas dizainam, veidot kā druku uz parastā vai organiskā stikla vai arī uz kāda cita pasūtītāja izvēlēta materiāla. Praktisks un glīts risinājums ir evakuācijas plāna druka uz komatex plāksnes, šādā veidā to var stiprināt pie ēkas sienas, tam nekaitēs vides apstākļi, mitrums un ultravioletais starojums.

SIA SPRINKLER SERVICE ir bagāta pieredze evakuācijas plāna izstrādē. Ja, Jums ir nepieciešams sertificēts uzņēmums, evakuācijas plāna izstrādei, SIA SPRINKLER SERVICE izstrādās Jums individuālu piedāvājumu. Lūdzu aizpildiet pieteikuma formu mūsu mājaslapā vai sazinieties ar mums caur e-pastu vai tālruni. Ar objektu sarakstu, kuru būvniecībā un projektēšanā ir piedalījies SIA SPRINKLER SERVICE, var iepazīties sadaļā Projekti.