Teritorijas plāns

Kas ir teritorijas plāns un kāpēc tas nepieciešams?

Teritorijas plāns jeb objekta plānojuma shēma ir vizuāli noformēta ēku un telpu inženierbūvju izvietojuma, elektroapgādes, ūdensapgādes, gāzes vai degvielas apgādes atslēguma punkti, kā arī bīstamo iekārtu atrašanās vietas.

Teritorijas plāna izstrādi reglamentē Saeimas pieņemtais un Valsts prezidenta izsludinātais “Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums”, objekta īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākumus un tiesības pēc 13.panta ceturtās daļas 1.punkta. Teritorijas plāna izstrādei pievienojamas papildus prasības, kas atrodamas Ministru kabineta noteikumos Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”.


Kur izvieto teritorijas plānu?

Teritorijas plāns tiek izvietots pie galvenās, rezerves un glābšanas dienestu paredzētās iebrauktuves objektos, lai operatīvo dienestu darbība būtu efektīvāka. Šo shēmu iespējams papildināt ar teritorijas lietošanas, transporta kustības un gājēju kustības noteikumiem, lai ikviens teritorijas apmeklētās tiek informēts par esošo kārtību teritorijā.

Kur veikt teritorijas plāna izstrādi?

SIA SPRINKLER SERVICE teritorijas plāna izstrādi veic sertificēti ugunsdrošības speciālisti. Par pamatu ņemot būves zemes robežu plānu, teritorijas plānu izstrādā DWG faila formātā. Lai izstrādātu teritorijas plānu, uzņēmumam ir jāiesniedz plāna izstrādātājiem būves zemes robežu plānu, ugunsdzēsības hidrantu, ugunsdzēsības līdzekļu, ugunsdzēsības aprātu, ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu, drošas pulcēšanās, smēķēšanas, elektroapgādes, ūdensapgādes, gāzes vai degvielas apgādes atslēguma punktus, bīstamo iekārtu atrašanās vietas. Vēlams, lai šie dokumenti būtu DWG formātā. Izstrādātais teritorijas plāns tiek sūtīts saskaņošanai ar pasūtītāju. Ēkas īpašniekiem vai to deleģētiem pārstāvjiem jāpārliecinās, vai objekta teritorija atbilst rasējumam, un tas jāapstiprina.

Jāuzsver, ka SIA SPRINKLER SERVICE, izstrādājot teritorijas plānus, sniedz ieteikumus ugunsdrošības uzlabošanai objekta teritorijā. SIA SPRINKLER SERVICE speciālistiem ir plaša pieredze teritorijas plānu izstrādē, tādēļ to var veikt salīdzinoši īsā laikā – aptuveni piecu darba dienu laikā, ar saskaņošanu - apmēram divās nedēļās. Teritorijas plāns tiek veidots likumdošanas prasībām atbilstošā izmērā - visbiežāk 1x1m atstarojošs.

SIA SPRINKLER SERVICE ir bagāta pieredze teritorijas plāna izstrādē. Ja, Jums ir nepieciešams sertificēts uzņēmums, teritorijas plāna izstrādei, SIA SPRINKLER SERVICE izstrādās Jums individuālu piedāvājumu. Lūdzu aizpildiet pieteikuma formu mūsu mājaslapā vai sazinieties ar mums caur e-pastu vai tālruni. Ar objektu sarakstu, kuru būvniecībā un projektēšanā ir piedalījies SIA SPRINKLER SERVICE, var iepazīties sadaļā Projekti.