Ugunsdrošības speciālists

Kas ir sertificēts ugunsdrošības speciālists objektā?

Sertificēts ugunsdrošības speciālists ir persona, kas darbojas pasūtītāja labā un veic objekta apsekošanu, uz noslēgtā līguma pamata. Visvairāk mūsu klientu izvēlās mēneša vai ceturkšņa periodiskumu, taču tas ir atkarīgs no sarežģītības un ugunsbīstamības klases.

SIA SPRINKLER SERVICE sertifikācijas ugunsdrošības speciālisti pirms objekta apsekošanas izskata objektā pieejamo dokumentāciju, ko pasūtītājs vai tā pārstāvis, un dokumentācija nav pieejama elektroniski, to izskata uz vietas objektā.

Ko dara sertificēts ugunsdrošības speciālists objektā?

Ugunsdrošības speciālists novērtē objekta ugunsdrošību, veic ugunsdzēsības aprātu skaita aprēķinu, ugunsdzēsības līdzekļu aprēķinu, pieejamību un atbilstību, tāpat izskata evakuācijas plānu, zīmju esamību un atbilstības objektu. Veiciet ugunsdrošības sistēmu vizuālo apskati un sekojiet līdzi veiktajām ugunsdrošības un ugunsdzēsības sistēmu apkopēm uz periodisku un dokumentācijas esamību.

Apsekošanas ugunsdrošības speciālists objektā sastādīja objektu apsekošanas aktu, kā arī konstatēts, ka nepilnības vai pārkāpumi veic foto fiksāciju, pirmkārt uz Ministru Kabineta noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”. Šo aktu ar rekomendācijām par objekta ugunsdrošības paaugstināšanu, ugunsdrošības speciālists nosūta pasūtītājam vai tā pārstāvim, kurš pieņem lēmumu par tālākajām darbībām. Sertificēts ugunsdrošības speciālists piedāvā Valsts ugunsdzēsības un Glābšanas Dienas rīkotajās plānotajās vai neplānotajās pārbaudēs objektā, kas palīdz nosūtīt un saņemt atbildes un amatpersonas interesējošiem jautājumiem, kā arī vienoties par nepilnību novēršanas termiņiem.

Kādas priekšrocības ir uzņēmumu pakalpojumu - Ugunsdrošības speciālistu objektā?


SIA SPRINKLER SERVICE piedāvā pilnu servisu saviem klientiem, kas nozīmē, ka ugunsdrošības speciālista, objekta apsekošanas aktā minētās nepilnības piedāvājam objektu izlabot un novērst. Tas nozīmē, ka mūsu klientiem nav jāmeklē palīdzība, jātērē laiks un līdzekļi, lai tiktu risinātas nepilnības objektu ugunsdrošības jautājumos.

Sertificēts ugunsdrošības speciālists Jūsu uzņēmumā var veiktās apmācības ugunsdrošībā, ko paredz Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”. Šajā apmācībās Jums un Jūsu darbiniekiem piedāvājam iepazīties ar ugunsdrošības instruktāžu uz objektu esošo ugunsdrošības instrukciju, rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā, evakuācijas mācība un praktiskā dzēšana ar ugunsdzēsības līdzekļiem.


Ja, Jums ir nepieciešams sertificēts uzņēmums, ugunsdrošības speciālista pakalpojumos, SIA SPRINKLER SERVICE izstrādā Jums individuālu piedāvājumu. Lūdzu aizpildiet pieteikumu formu mūsu mājaslapā vai ar mums caur e-pastu vai tālruni. Ar objektu sarakstu, kuru būvniecībā un projektēšanā ir piedalījies SIA SPRINKLER SERVICE, var iepazīties sadaļā Projekti .