Ugunsdrošības speciālists

Ugunsdrošības speciālista pakalpojumi

Kas ir sertificēts ugunsdrošības speciālists objektā?

Sertificēts ugunsdrošības speciālists ir persona, kas darbojas pasūtītāja labā un veic objekta apsekošanu, uz noslēgtā līguma pamata. Visbiežāk mūsu klienti izvēlās mēneša vai ceturkšņa periodiskumu, taču tas atkarīgs no objekta sarežģītības un ugunsbīstamības klases.

SIA SPRINKLER SERVICE sertificētie ugunsdrošības speciālisti pirms objekta apsekošanas izskata objektā pieejamo dokumentāciju, ko iesniedz pasūtītājs vai tā pārstāvis, ja dokumentācija nav pieejama elektroniski, to izskata uz vietas objektā.

Ko dara sertificēts ugunsdrošības speciālists objektā?

Ugunsdrošības speciālists novērtē objekta ugunsdrošību, veic ugunsdzēsības aprātu skaita aprēķinu, ugunsdzēsības līdzekļu aprēķinu, pieejamību un atbilstību, tāpat izskata evakuācijas plānu, zīmju esamību un atbilstību objektam. Veic ugunsdrošības sistēmu vizuālu apskati un seko līdz veiktajām ugunsdrošības un ugunsdzēsības sistēmu apkopēm to periodiskumam un dokumentācijas esamībai.

Apsekošanas laikā ugunsdrošības speciālists objektā sastāda objekta apsekošanas aktu, kā arī konstatējot nepilnības vai pārkāpumus veic foto fiksāciju, pamatojoties uz Ministru Kabineta noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”. Šo aktu ar rekomendācijām par objekta ugunsdrošības paaugstināšanu, ugunsdrošības speciālists nosūta pasūtītājam vai tā pārstāvim, kurš pieņem lēmumu par tālākajām darbībām. Sertificēts ugunsdrošības speciālists piedalās Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas Dienesta rīkotajās plānotajās vai neplānotajās pārbaudēs objektā, kas palīdz operatīvi nodot un saņemt atbildes un amatpersonas interesējošiem jautājumiem, kā arī vienoties par nepilnību novēršanas termiņiem.

Kādas priekšrocības ir uzņēmumiem izvēloties pakalpojumu - Ugunsdrošības speciālists objektā?


SIA SPRINKLER SERVICE piedāvā pilnu servisu saviem klientiem, kas nozīmē, ka ugunsdrošības speciālista, objekta apsekošanas aktā minētās nepilnības piedāvājam objektā izlabot un novērst. Tas nozīmē, ka mūsu klientiem nav jāmeklē palīdzība, jātērē laiks un līdzekļi, lai tiktu risinātas nepilnības objekta ugunsdrošības jautājumos.

Sertificēts ugunsdrošības speciālists Jūsu uzņēmumā var veikt ikgadējās apmācības ugunsdrošībā, ko paredz Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”. Šajās apmācībās Jums un Jūsu darbiniekiem piedāvājam iepazīt ugunsdrošības instruktāžu pamatojoties uz objektam esošo ugunsdrošības instrukciju, rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā, evakuācijas mācība un praktiskā dzēšana ar ugunsdzēsības līdzekļiem.


Ja, Jums ir nepieciešams sertificēts uzņēmums, ugunsdrošības speciālista pakalpojumos, SIA SPRINKLER SERVICE izstrādās Jums individuālu piedāvājumu. Lūdzu aizpildiet pieteikuma formu mūsu mājaslapā vai sazinieties ar mums caur e-pastu vai tālruni. Ar objektu sarakstu, kuru būvniecībā un projektēšanā ir piedalījies SIA SPRINKLER SERVICE, var iepazīties sadaļā Projekti.