Konsultēšana par drošību jūsu objekta

Tehniskā apkalpošana

Ja Pasūtītājam nav pretenziju, pieņemot izpildītos projektu-montāžas un regulēšanas darbus, kompānija SIA „Sprinkler Service” noslēdz papildus līgumu uzstādītās drošības sistēmas tālākajai pavadībai. Tehniskās apkalpošanas izpratnē ietilpst uzstādītās iekārtas reglamenta darbi, jebkurā laikā bojājuma vai trūkuma novēršana u t.t. Mūsu speciālisti atjauno sabojātās sistēmas darbību visīsākajos iespējamos termiņos.

Iekārtu garantijas remonts

Garantija – tas ir, kad ekspluatācijas procesā „ Garantijas perioda” laikā sistēmas mezglos tiek konstatēts rūpnīcas brāķis un izstrādājums tiks remontēts vai mainīts uz ražotāja rēķina. Garantija attiecas uz visām iekārtām, kuras uzstāda SPRINKLER SERVICE. SPRINKLER SERVICE veic projektēšanas, montāžas un apkopes darbus sekojošām ugunsdzēsības sistēmām:

 • Automātiskās ūdens, putu ugunsdzēsības sistēmas;
 • Gāzes ugunsdzēsības sistēma;
 • Ugunsdzēsības ūdensvads (ārējo hidrantu un iekšējo krānu sistēmas);
 • Stacionārās dūmu un karstuma kontroles sistēmas;
 • Automātikas vadības skapji;
 • Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas;
 • Ugunsgrēka izziņošanas un evakuācijas vadības sistēmas;
 • Siltumapgādes un ventilācijas sistēmas;
 • Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas;
 • Apsardzes sistēmas;
 • Videonovērošanas sistēmas;
 • Preču aizsardzības sistēmas;
 • Piekļūšanas kontroles un citas drošību sistēmas;
 • Iekšējie sakaru un TV tīkli;
 • Pneimatiskais pasts (gaisa pasts);
 • Gaisa kondicionētāji, attīrītāji, sausinātāji;
 • Gaisa aizkari;
 • Ugunsdzēsības aparāti.

Saskaņā ar LVS EN Nr. 332  prasībām veicam dažādu veidu ugunsdzēsības aparātu (pulvera, ogļskābas gāzes un ūdens-putu) tehnisko apkopi, uzpildīšanu, krāsošanu un rezerves daļas nomaiņu. Kā arī ārējo hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu un ugunsdzēsības sūkņu staciju apkopi un pārbaudi.

Atkarībā no daudzuma piedāvājam individuālo atlaižu sistēmu!