Konsultēšana par ugunsdrošību Jūsu objektā

Tehniskā apkalpošana

Ja, pasūtītājam nav pretenziju, pieņemot izpildītos projektu - montāžas un regulēšanas darbus, tad SIA SPRINKLER SERVICE noslēdz papildus līgumu uzstādītās drošības sistēmas tālākajai pavadībai. Tehniskās apkalpošanas izpratnē ietilpst uzstādīto iekārtu reglamenta darbi, jebkurā laikā bojājuma vai trūkuma novēršana utt. Mūsu speciālisti atjauno sabojātās sistēmas darbību, visīsākajos, iespējamos termiņos.

Iekārtu garantijas remonts

Garantija – ekspluatācijas procesa „ Garantijas periodā” laikā, sistēmas mezglos tiek konstatēts rūpnīcas brāķis un izstrādājums tiks remontēts vai mainīts uz ražotāja rēķina. Garantija attiecas uz visām iekārtām, kuras uzstāda SIA SPRINKLER SERVICE. SIA SPRINKLER SERVICE veic projektēšanas, montāžas un apkopes darbus sekojošām ugunsdzēsības sistēmām:

 • Automātiskās ūdens, putu ugunsdzēsības sistēmas;
 • Gāzes ugunsdzēsības sistēma;
 • Ugunsdzēsības ūdensvads (ārējo hidrantu un iekšējo krānu sistēmas);
 • Stacionārās dūmu un karstuma kontroles sistēmas;
 • Automātikas vadības skapji;
 • Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas;
 • Ugunsgrēka izziņošanas un evakuācijas vadības sistēmas;
 • Siltumapgādes un ventilācijas sistēmas;
 • Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas;
 • Apsardzes sistēmas;
 • Videonovērošanas sistēmas;
 • Preču aizsardzības sistēmas;
 • Piekļūšanas kontroles un citas drošību sistēmas;
 • Iekšējie sakaru un TV tīkli;
 • Pneimatiskais pasts (gaisa pasts);
 • Gaisa kondicionētāji, attīrītāji, sausinātāji;
 • Gaisa aizkari;
 • Ugunsdzēsības aparāti.

Saskaņā ar LVS EN Nr. 332  prasībām, veicam dažādu veidu ugunsdzēsības aparātu (pulvera, ogļskābas gāzes un ūdens-putu) tehnisko apkopi, uzpildīšanu, krāsošanu un rezerves daļu nomaiņu. Kā arī ārējo hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu un ugunsdzēsības sūkņu staciju apkopi un pārbaudi.

Lūdzu aizpildiet pieteikuma formu mūsu mājaslapā vai sazinieties ar mums caur e-pastu vai tālruni. Ar objektu sarakstu, kuru būvniecībā un projektēšanā ir piedalījies SIA SPRINKLER SERVICE, var iepazīties sadaļā Projekti 

Atkarībā no daudzuma piedāvājam individuālo atlaižu sistēmu!