Ugunsdrošības apmācības

Kas ir ugunsdrošības apmācības un kāpēc tās jāveic?

Ugunsgrēku pirmais var pamanīt jebkurš ēkā esošais cilvēks, un ikvienam ir jāzina, kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā. Tāpēc, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām (Ministru kabineta noteikumi Nr. 238), ugunsdrošības apmācības reizi gadā jāveic pilnīgi visām personām, kuras regulāri vai īslaicīgi uzturas uzņēmuma telpās – darbiniekiem, apsardzes darbiniekiem, uzņēmuma vadītājiem, telpu īrniekiem u.c. Ja uzņēmuma telpās notiek ekskursija, tad dalībniekiem ar savu parakstu jāapliecina, ka tie ir iepazīstināti ar ugunsdrošības instruktāžu.

Ugunsdrošības apmācības sastāv no divām daļām – teorētiskā daļa un praktiskā daļa. SIA SPRINKLER SERVICE veic ugunsdrošības apmācības uzņēmumos, tās vada sertificēti ugunsdrošības speciālisti ar bagātu teorētisko un praktisko pieredzi.

Vispirms ugunsdrošības speciālists sagatavo ugunsdrošības instruktāžu, balsoties uz uzņēmuma iesniegto ugunsdrošības instrukciju. Kad ugunsdrošības instruktāža ir sagatavota SIA SPRINKLER SERVICE ugunsdrošības speciālists vienojās ar uzņēmuma atbildīgo personu par datumu, laiku un veidu kā ugunsdrošības apmācības tiks vadītas. Pēc teorētiskas daļas novadīšanas SIA SPRINKLER SERVICE ugunsdrošības specialists organizē praktisko daļu uzņēmuma telpas.

Kas ir ugunsdrošības instrukcija?

Pēc uzņēmumā veiktām ugunsdrošības apmācībām, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238, tiek aizpildīts 9. pielikums žurnāla veidā. Katrs apmācību dalībnieks ar savu parakstu apliecina, ka ir piedalījies ugunsdrošības apmācībās, kā arī atbildīgais ugunsdrošības speciālists parakstās, ka ir iepazīstinājis klātesošos ar uzņēmuma ugunsdrošības instruktāžu un vadījis praktiskās apmācības.

Uzņēmumā pieņemot jaunus darbiniekus, SIA SPRINKLER SERVICE speciālisti ugunsdrošības apmācības var veikt atkārtoti.

Teorētiskās ugunsdrošības apmācības – kas tas ir un kā notiek?

SIA SPRINKLER SERVICE ugunsdrošības speciālists, veicot teorētisko apmācību, ugunsdrošības instrukcijā iekļauto informāciju izskaidro cilvēkiem saprotamā valodā, piemēram, kā rīkoties, ja telpas ir piedūmotas, vai arī, ko noteikti nevajadzētu darīt ugunsgrēka gadījumā. Teorētisko apmācību laikā tiek izstāstīta ugunsdrošības zīmju nozīme un kā evakuēties, atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem, un par uzņēmuma telpas īpatnībām. Protams, speciālisti atbild uz apmācāmo personu jautājumiem.

SIA SPRINKLER SERVICE ugunsdrošības speciālists var novadīt ugunsdrošības apmācības teorētisko daļu gan klātienē, gan attālināti, caur ZOOM, MS Teams, vai citā Jums ērta platformā.

Teorētiskās ugunsdrošības apmācības visbiežāk ilgst apmēram 1. stundu. Ugunsdrošības apmācības var būt arī ilgākas, atkarībā no ēkas lieluma, specifikas, ugunsbīstamības un dalībnieku skaita.

Praktiskās ugunsdrošības apmācības – kas tās ir un kā tās notiek?

Ugunsdrošības apmācību praktiskajā daļā notiek evakuācijas apmācība un ugunsdzēsības līdzekļu izmantošanas apmācība. Evakuācijas apmācībai objektā tiek iedarbināta ugunsdzēsības atklāšanas un trauksmes signalizācija.

Atskanot signalizācijai, pilnībā visiem ēkā esošajiem cilvēkiem jāevakuējas un jādodas uz noteiktu vietu (droša pulcēšanas vieta), kas ir norādīta ugunsdrošības instrukcijā. Ugunsdrošības speciālists ar norīkotu palīgu novēro, kā un cik ilgā laikā notiek evakuācija, vai cilvēki rīkojas atbilstoši ugunsdrošības instruktāžai.

Pēc evakuācijas apmācībām dalībnieki tiek aicināti uzņēmuma teritorijā, turpināt praktiskās apmācības ar ugunsdzēsības līdzekļiem – ugunsdzēsības aprātiem un ugunsdzēsības pārklājiem.

SIA SPRINKLER SERVICE speciālisti uz speciāla metāliska trauka (pannas) veic aizdegšanu un uguns dzēšanu ar dažāda veida ugunsdzēsības aparātiem. Apmācību dalībniekus aicina izmēģināt dzēšanu ar ugunsdzēsības aprātiem un ugunsdzēsības pārklāju, lai realitātē saprastu, kā tie darbojas.

Praktiskās ugunsdrošības apmācības visbiežāk ilgst apmēram 1-1.5 stundas. Ugunsdrošības apmācības var būt arī ilgākas, atkarībā no ēkas lieluma, specifikas, ugunsbīstamības un dalībnieku skaita.

Ugunsdrošības apmācības neveikšana – kādas sekas?

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), veicot pārbaudi uzņēmumā un konstatējot nepilnības, pirmreizējā pārbaudē izsaka brīdinājumu un nosaka termiņu, kurā tās jānovērš. Ja, adresāts (objekta īpašnieks) nepiekrīt konstatētajiem VUGD amatpersonas pārkāpumiem adresātam (objekta īpašniekam) pārbaudes aktu ir tiesības apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Ja, adresāts (objekta īpašnieks) nenovērš labprātīgi VUGD amatpersonas konstatētos pārkāpumus norādītajā laika termiņā, VUGD var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā. Par pārbaudes akta piespiedu līdzekli tiek izvēlēta nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam (objekta īpašniekam). Ja arī pēc tam uzņēmums nepilda VUGD prasības, soda naudas piedziņai tiek piesaistīts tiesu izpildītājs.

 

Statistika rāda, ka vairums uzņēmumu Latvijā seko līdzi ugunsdrošības prasībām un rūpējas, lai ne tikai dokumenti būtu sakārtoti, bet gan būtu aizsargāti strādājošie darbinieki un kompānijas īpašums. Ar lepnumu var atzīmēt, ka pateicoties SIA SPRINKLER SERVICE Latvijas uzņēmumi ar katru gadu kļūst aizvien vairāk aizsargāti un pretuguns nodrošināti.

Ugunsdrošības apmācības – cik tas maksa?

Ugunsdrošības apmācību izmaksas atkarīgas no uzņēmuma atrašanās vietas un dalībnieku skaita.

Ja Jums ir nepieciešams sertificēts uzņēmums ugunsdrošības apmācību veikšanai, SIA SPRINKLER SERVICE izstrādās Jums individuālu piedāvājumu. Lūdzu aizpildiet pieteikuma formu mūsu mājaslapa vai sazinieties ar mums pa e-pastu vai tālruni.