Ugunsdošības būvprojektu ekspertīze

Trešās grupas ēkām, būvprojekta ugunsdrošības ekspertīze ir obligāta. Ekspertīzes laikā sertificēts eksperts izvērtē ugunsdrošības projektu risinājumu atbilstību normatīvajiem aktiem un tehniskajām prasībām. Ugunsdrošības būvprojekta ekspertīze ļauj pasūtītājam un uzraudzības iestādēm pārliecināties par būvprojekta izstrādes gaitā izvēlēto lēmumu pareizību un nepieciešamības gadījumā dot norādījumus par nepieciešamajām izmaiņām. SIA SPRINKLER SERVICE sertificēti eksperti sniedz ugunsdrošības būvprojektu ekspertīzes pakalpojumus.


Ja vēlaties iegūt papildus informāciju par ekspertīzi vai saņemt individuālu konsultāciju, vai piedāvājumu, SIA SPRINKLER SERVICE komanda ar prieku Jums palīdzēs. Lūdzu aizpildiet pieteikuma formu mūsu mājaslapā vai sazinieties ar mums caur e-pastu vai tālruni.