Automātiskie ugunsdzēsības aparāti

service icon lazy

Automātiskā ugunsdzēsības aparāta funkcija ir dzēst cietas vielas (koksni, plastmasu, audumus), uzliesmojošus šķidrumus, gāzes, oglekļa putekļus un elektroierīces telpās, kurās nav pastāvīgas apkalpes, piemēram, veikalos, noliktavās un elektriskajās sadales stacijās.